בדיקות תקינות

עמוד הבית | בדיקות תקינות

מצטרפים וחוסכים בגדול

מדינת ישראל חייבה את חברות הגז לערוך בדיקה למערכת הגז של כל לקוח, מידי חמש שנים, על פי ת"י 158. בדיקה זו מתבצעת ללא תשלום והאחריות לביצועה מוטלת על חברות הגז. חובת הבדיקה על פי חוק כוללת תיאום עם הלקוח למועד ביצוע הבדיקה ושליחת טכנאי גז מורשה מטעמה לביצועה.

במהלך הבדיקה נבדקת אטימות מערכת הגז בלחץ השורר מהמונה ועד מכשיר צורך הגז בבית הלקוח, ובאספקה במכלים נבדק הלחץ מן המכלים ועד למכשיר צורך הגז בבית הלקוח.

בדיקה זו נמשכת בממוצע כ- 25 דקות ובמהלכה מוחלף, ללא תשלום, צינור הגומי מברז הגז לעד למכשיר הצורך את הגז (לדוגמא, כיריים או תנור גז). בסיום הבדיקה על הטכנאי למלא טופס "בדיקה תקנית למערכת גז" ולחתום עליו בציון כל הפרטים הדרושים לשם זיהוי במידת שיידרש.

חובת הלקוחות לוודא כי אכן הטכנאי נשלח מטעם החברה הוא בעל תעודת מתקין גז רמה 1 לפחות.

מהו תקן ישראלי 158?

תקן ישראלי 158 של מכון התקנים הישראלי קובע את אופן התקנת מערכות הגז בישראל והוא תקן מחייב על פי חוק את כל העוסקים בהתקנת מערכות גז. בהתאם לתקן 158, חל איסור מוחלט להתקין ו/או לאחסן מכל גז בתוך דירת מגורים.

X