אישור איכות הגז

עמוד הבית | אישור איכות הגז

גז לרכב

הגז האוטומטיבי המסופק על ידי דור אלון גז לרשת תחנות התדלוק בגז, מיובא מחו"ל. האחסון וההפצה מתבצעים באמצעות מערך ייעודי נפרד מגז הבישול. דור אלון גז מקפידה לבצע בדיקת איכות הגז במעבדה מוסמכת, לבדיקת התאמתו לתקן הישראל 5202 - דלק לרכב מנועי גפ"מ (בניגוד לגז בישול העומד בדרישות תקן ישראלי 1134 - גפ"מ למטרת כלליות למעט גפ"מ לתחבורה). בכל תחנת דור אלון גז מפורסמת אנליזה מפורטת של הגז הכוללת את מרכיבי הגז השונים ומאשרת את התאמתו לתקן.

חשוב להדגיש כי רכבים חדישים רגישים מאוד לגז באיכות ירודה. בדור אלון גז מקפידים לספק ללקוחותינו גז העמוד בדרישות התקן הישראלי. אנו מתחייבים להמשיך למכור גז איכותי ונמשיך להציג את הבדיקות בשקיפות מלאה.

X