מהפכת הגז הטבעי

עמוד הבית | מהפכת הגז הטבעי

תעשייה וגז טבעי

גז טבעי

הגז הטבעי מוכר בעולם כמקור אנרגיה זול, בעל יתראונות רבים לצרכן ולסביבה (בין היתר השימוש בו מוזיל עלויות ייצור חשמל, מפחית זיהום אוויר ובעל יתרונות כלכליים מובהקים).

בישראל נכנס הגז הטבעי לשימוש לפני כעשר שנים ומאז הוא משמש בעיקר את חברת החשמל. לאור גילויי הגז הטבעי האחרונים ("תמר" ו"לוויתן") פועלת הממשלה לפיתוח תשתית גז טבעי בלחץ נמוך, כמקור אנרגיה זמין ונגיש לצרכים שונים כלל להפקת חשמל, לשימושי תעשייה ולתחום התחבורה.

חברת דור אלון גז (מקבוצת דור אלון) מובילה בשוק התעשייה בעשור האחרון, נערכה מזה זמן רב להגעת הגז הטבעי. בהתבסס על האיתנות הפיננסית של קבוצת דור אלון, רואה עצמה דור אלון גז כשחקן מרכזי בשוק הגז הטבעי המתפתח בישראל.

בשנים האחרונות התאימה את עצמה לשינויים בשוק התעשייה (בעקבות הגעת הגז הטבעי) הן מבחינת המבנה הארגוני והן מבחינה הנדסית כך שהיום חברת דור אלון גז הינה חברת שיווק והסבה למפעלים שעתידיים לעבור לשימוש בגז הטבעי. החברה מבצעת כיום פרויקטים להסבה לגז טבעי בשיטת TURN . הפרוייקטים כוללים הקמת תשתית גיבוי לגז טבעי בהתאם לדרישות הלקוח.

גז טבעי = חסכון בעלויות

מחיר הגז הטבעי נמוך כיום בהרבה ממחיר הנפט. על-מנת להשוות בין השניים נדרש לעשות זאת על בסיס אנרגטי שווה. מחיר הנפט נקבע בדולרים לחבית ומחיר הגז הטבעי בדולרים ליחידת אנרגיה הנקראת MBTU (Million British Thermal Unit) - לעיתים מופיע גם כ MMBTU. רק לשם המחשה : הערך האנרגטי של חבית נפט הוא 5.8MBTU. נניח מחיר גז טבעי של כעשרה דולרים ל- 1MBTU. נכפיל את מחיר הגז הטבעי ב-5.8 על מנת לקבל את מחירו השקול בדולרים לחבית = 34.8 דולרים לחבית. מחיר חבית נפט בשנתיים האחרונות עמד על כ-80 דולרים. פירוש הדבר שמחירו ה"אנרגטי" של גז טבעי בעת כתיבת שורות אלו הוא כחצי ממחיר הנפט. כזכור מחירי הנפט כבר הגיעו בשנים האחרונות למעל 140 דולרים לחבית - תולדה של מארגי נפט מצטמצמים. לעומת זאת, בתחום הגז - פותחו בשנים האחרונות טכנולוגיות רבות לאיתור והפקת מקורות רבים וכמעט מדי יום מאותרים מאגרי גז חדשים ברחבי העולם - מה שמשאיר את מחירו הנמוך משמעותית בהשוואה למחיר הנפט.

גז טבעי = ירוק

הגז הטבעי הינו תוצר של תהליכים אורגניים טבעיים המתחרשים בבטן האדמה במשך מאות אלפי שנים. היתרונות האקולוגיים של הגז הטבעי הינם משמעותיים ביותר. הם נובעים מהרכבו הכימי ובמיוחד היחס בין אטומי הפחמן והמימן בתוך המולקולה. הגז הטבעי מכיל מעל 95% מהרכבו מתאן (CH4). לגז הטבעי יחס אנרגיה/פחממנים הגבוה ביותר מכל דלקי המאובנים, ומכאן ששריפתו משחררת פחות פחמן דו-חמצני לכל יחידת אנרגיה מכל שריפה של דלק אחר.

כל רכב המונעים בגז טבעי מייצרים באופן ניכר פחות זיהום ממקביליהם בעלי הנעה קונבנציונאלית. הדבר נכון לא רק עבור המזהמים שמבוקרים כיום (CO2' CO' NOX' ופליטת חלקיקים), אלא גם עבור חומרים מסרטנים כגון: פחמימנים, אלדהידים וחומרים ריחניים (דוגמת בנזן).

בנוסף, גז טבעי מזיק פחות בהתייחס לאפקט החממה (greenhouse effect) מאשר בנזין או סולר. לגז הטבעי פוטנציאל להורדת פליטת CO2 ב-20-25% בהשוואה לכלי רכב מונעים בבנזין.

הניסיון מראה שהנעה בגז טבעי היא בעלת היתרונות הבאים בהתייחס לשמירת הסביבה:

הפקת הגז הטבעי אינה כרוכה ב"פיצוח" וזיקוק נפט.
פליטת חלקיקים (PM) נוכה יותר, חלקיקים אלו נחשבים לאחד הגורמים למחלת הסרטן.
מנועים מונעי גז טבעי אינם מייצרים עשן.
הפחתה ניכרת בפליטות מזהמי האוויר האחרים כגון NOX ו- CO.
הפחתה של 10-15% בפליטת ה-CO2.
הפחתה ניכרת בפליטת פחמימנים (לא מתאן) ואלדהידים.
השימוש בגז טבעי מפחית את יצירת שכבת האוזון הקרובה לקרקע (ערפיח).
האדים שנוצרים על-ידי מנועי גז טבעי אינם מכילים גופרית (SO2).
הגז הטבעי אינו כולל תוספים או חמרים מסרטנים.
מנועי גז טבעי שקטים יותר עקב בעירה "חלקה" יותר. הרעש של אוטובוסים מונעי גז טבעי הינו נמוך בכ-50% ו-60%-70% בתוך האוטובוס ומחוצה לו, בהתאמה.
גז טבעי אינו מזהם את הקרקע.
אפס פליטה של אדי דלק ביחס לדלקים הקונבנציונאליים וזאת משום שכל מערכת הדלק אטומה לחלוטין.

X