בטיחות מערכות הגפמ

עמוד הבית | בטיחות מערכות הגפמ

גז לרכב

• המערכות המיובאות ומותקנות על ידי המתקינים העובדים בשיתוף פעולה עם דור אלון גז, הינן בעלות תקן EURO, מהמחמירים ביותר בתקני זיהום אוויר ובטיחות גז.

• המערכות עברו את בדיקות הטכניון ומשרד התחבורה לפני אישורן.

• במרכזי ההסבה העובדים בשיתוף פעולה עם דור אלון גז מקפידים על תהליך ההסבה על פי החוק הכולל פיקוח של מעבדה מוסמכת (מכון התקנים / טכניון) המבוצע על כל רכב בסיום ההתקנה..

• מיכלי הגפ"מ חזקים בהרבה ביחס למיכלי הבנזין. הם מיוצרים מפלדה לפי תקני ASME

• במיכל הגפ"מ מותקן שסתום אוטומטי, הפורק את הגפ"מ מחוץ לחלל הרכב במצב של עליית לחץ פתאומית.

• ביציאה ממיכל הגפ"מ מותקן שסתום שנסגר אוטומטית כאשר הרכב אינו מונע או במקרה של דליפת גז מהמערכת.

• המערכות עברו מבחני ריסוק המדמים מצב של תאונה ונמצאו בטוחות.

• במקרה של דליפה הגפ"מ מתאייד ומתנדף באוויר.

• תדלוק בגפ"מ מתבצע באטימות מוחלטת.

X