אודות הגפמ

עמוד הבית | אודות הגפמ

תעשייה וגז טבעי

אודות הגפ"מ


הרכב ותכונות
הגפ"מ מגיע בתערובות מגוונות בהרכבן. בחלק מתערובות המרכיב העיקרי הוא גז הפרופאן, באחרות המרכיב העיקרי הוא גז הבוטאן, וקיימות גם תערובות בעלות אחוזים דומים של פרופאן ובוטאן. ברוב התערובות מצויים בדרך כלל בריכוזים קטנים גם שני גזים נוספים בשם פרופילן ובוטילן.
גפ"מ הוא דליק מאוד וחסר ריח ולכן מטעמי בטיחות לפני שיווקו לצרכנים מוסיפים לו ריכוז נמוך של אתיל מרקפטאן - חומר בעל ריח חזק המאפשר לבני אדם לזהות דליפות ונזילות במערכת האחסנה וההולכה שלו (תהליך של הבאשה).

הפקה ואחסון
המקורות לגפ"מ הם נפט גולמי, ממנו מופקים מרכיבי הגפ"מ בתהליך הזיקוק, וכן גז טבעי, אשר מכיל בצורתו הגולמית פרופאן ובוטאן בריכוזים של עד כ 20% (הריכוז משתנה בין שדות ההפקה). בשנת 1912 הופיע לראשונה גפ"מ כמוצר מסחרי בארצות הברית.
הגפ"מ מאוחסן ומשווק במכלי פלדה (צוברים). אחת התכונות המיוחדות לגזים המרכיבים את הגפ"מ היא שהם הופכים לנוזל כבר בלחץ של שתי אטמוספירות (2 באר). לחץ עבודה נמוך זה, מאפשר להשתמש בגפ"מ גם להנעת כלי רכב ללא סיכון הנוסעים במכל גז בלחץ גבוה.

X