הנחיות לשימוש בטוח

עמוד הבית | הנחיות לשימוש בטוח

מצטרפים וחוסכים בגדול

הפעלת מכשיר

לפני הפעלת מכשיר הצורך גז, וודאו שאין ריח גז בדירה, שכל ברזי הגז של המכשיר סגורים ושחיבורי צינור הגז הגמיש הם שלמים.
הפעלת המכשיר תתבצע על פי הוראות היצרן בלבד.
חשד לדליפת גז

יש לסגור את ברזי הכיריים, את ב רזי הניתוק שעל הקיר ואת ברזי מכלי הגז ולסגור את ברז הגז של מונה הגז הדירתי (באספקה מרכזית).
אם מופיע ריח גז בבניין, יש לסגור את ברז הגז הראשי של הבניין, לפתוח חלונות ודלתות ולאוורר את החדר או הדירה.
יש לפנות את הדירה מדיירי הבית ולהודיע לשכנים.
בשום אופן אין להפעיל ולנתק תאורה ומכשירים חשמליים ואין להדליק אש!
יש להזמין טכנאי באופן מיידי מסניף "דורגז החדשה" באזור מגוריך, או במוקד חירום הפועל 24 שעות ביממה
בטלפון - 03-9-533-533.

נוהלי שיגרה

עם היציאה מן הבית ובסיום השימוש בגז יש לסגור את ברזי הכיריים וברז הניתוק שעל הקיר.
יש לבדוק לעיתים תכופות את צינור הגז הגמיש ולוודא שאין בו סדקים ופגמים. כמו כן חשוב לבדוק שהצינור לא נשמט מהברז או ממכשיר הגז.
אין להשתמש בצינור גמיש שאינו מתאים ללחץ השימוש של המכשיר ובצינור שאין מצוין על גביו כי הוא מתאים לשימוש בגז גפ"מ ומסומן בתו תקן.
כל מכשיר בעירה הוא מכשיר הצורך חמצן ופולט גזי שריפה, לכן יש חובה לאוורר את החדר שבו המכשיר פועל.
משקלו של הגז כבד מן האוויר, הוא חסר צבע, צורה וגבולות, לכן יש להקפיד על אוורור נאות במפלס הרצפה בחדרים שבהם פועלים מכשירים צורכי גז, כדי להבטיח סילוק הגז אל מחוץ לבניין במקרה של דליפה.
חל איסור על שימוש בציוד לגז בחדר או בדירה שמפלס ריצפתם נמוך ממפלס הקרקע שמחוץ להם.
חל איסור על אחסון או שימוש במכל גז בתוך דירה או בניין. יש לאחסן מכלי גז אך ורק בחדרי גז המיועדים להם.
יש להקפיד שמכלי הגז יוצבו אך ורק בעמידה, במיקום ובכמות שנקבעה על ידי "דורגז".
יש להקפיד שלא תימצא כל פסולת מתלקחת או כל חומר זר ודליק בקרבת המכלים/צוברי הגז.
הטיפול במערכת הגז יתבצע באמצעות טכנאי השרות של "דורגז החדשה" בלבד. שינויים ותוספות במערכת הגז מחייבים תאום עם מוקד השרות של "דורגז החדשה" בסניף האזורי.
אם ברשותכם מחמם מים בגז או כל מכשיר גז עם ארובה, עליכם להקפיד שהארובה אינה סתומה ולבדוק כי קיימת רשת בכובע הארובה.
אם ברשותכם תאי אפיה/טבונים הפועלים באמצעות גז, וודאו כי לפני הפעלת המבערים היו הברזים סגורים ושאין הצטברות גז בתוך תא האפייה/טאבון.
אין להפעיל מבערי גז לתא אפיה/לטבון ללא שימוש במבער הדלקה.
הקפידו להזמין ביקורת תקופתית למערכת הגז ולמחם המים בדירתכם על פי הדרישות הבאות:

ביקורת תקופתית לדירת מגורים, נדרשת אחת לחמש שנים.
ביקורת תקופתית למחמם מים בגז מסוג ארובת טורבו נדרשת אחת לחמש שנים.
בדיקה תקופתית למחמם מים או הסקה בגז מסוג ארובה אטמוספרית נדרשת אחת לשנה, יש לבדוק גם את גלאי גז ה-co במידה ומותקן.
בדיקה תקופתית למחמם הסקה מסוג ארובת טורבו נדרשת אחת לשנה.


מוקד השרות של דורגז החדשה עומד לשירותכם 24 שעות ביממה וערוך לטיפול מיידי בכל פניות החירום בטלפון 03-9-533-533
X