איפה ניתן למצוא הסבה לגז למפעלים

עמוד הבית | חדשות ועדכונים | איפה ניתן למצוא הסבה לגז למפעלים

הסבה לגז למפעלים

יתרונות הגז הטבעי בולטים במיוחד בהשוואה למקורות אנרגיה אחרים כמו חשמל ודלק. מחירו של הגז זול יותר בהשוואה למקורות אנרגיה מקובלים יותר כמו סולר שהנו דלק חלופי. מידת הנצילות של הגז גבוהה באופן יחסי לעומת סולר שמאפשר ניצול של עד 35%.

ניתן לומר כי היתרון הגדול בהסבת גז לתעשייה ובהסבה לגז במפעלים הוא בהוזלת עלויות ייצור ותפעול. הגברת התחרותיות מובילה לחסכון של המשק ומביאה גם להגדלת הייצוא כך שהחיסכון ניכר ממספר היבטים. 

יתר על כן, באמצעות הנגשת הגז הטבעי לתעשייה ולמפעלים מופחתת התלות בגורמים זרים לאספקת מקורות אנרגיה ובפרט ממקורות אסלאמיים.

יתרונות הסבת גז למפעלים

הגדלת זמינות הגז הטבעי מתאפשרת בהשקעה לא גדולה ובאמצעים טכניים פשוטים. הגז אינו דורש הקצאה של שטחים ומשאבים לאחסון אלא הוא נצרך מיד עם הגעתו לצרכן ממש כמו אספקת החשמל אותה אנו מכירים היטב. החיסכון המשמעותי ניכר גם בירידה בשחיקת הציוד ובחיסכון בתחזוקת המערכות לאורך זמן.  

היתרון הגדול בהסבת גז למפעלים הוא כמובן היתרון הסביבתי, שהרי באמצעות שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה ישנה הפחתתה משמעותית בפליטת המזהמים לסביבה. במיוחד לאור הגברת המודעות לפליטה מופחתת של מזהמים ושמירה על הסביבה והגברת הסנקציות למדינות שלא עומדות ביעד ההפחתה כמו מכסים, קנסות ובעיות של ייצוא תקין.

הביקוש לגז הטבעי

תחזית הביקושים לגז רק מראה עלייה מתמדת בשימוש הגז בעתיד לצורכי התעשייה ולצריכה פרטית וכמובן לייצור של חשמל. ניתן לומר בעתיד הקרוב בישראל הגז הטבעי לאט לאט הופך להיות מקור אנרגיה ראשונית. ניתן לראות בבירור מגמה של צריכה מוגברת בייצור חשמל וירידה בשימוש בסולר. כתוצאה מכך, ישנה יציבות בצריכת הפחם בייצור החשמל. ניתן לומר כי נבלמת העלייה בשימוש בפחם וכך מתאפשר ייצור של חשמל זול יותר ונקי באמצעות השימוש במשאב הגז הטבעי כמקור אנרגיה.

היתרונות הגדולים הנובעים משימוש בגז כמקור אנרגיה מועדף מובילים אותו לשמש באופן מובהק כשחקן מרכזי בתחום האנרגיה בכלל ובתחום האנרגיה הראשונית בפרט. הסבה לגז למפעלים ממשיכה לתרום באופן ניכר לחיסכון בעלויות ולסביבה כך שמבחינת כל ההיבטים היתרונות בולטים במיוחד.  

X

מחשבון כדאיות

מחיר ליטר דלק בש"ח 6.26
מחיר ליטר גמ"פ בש"ח 3.09
הזן ק"מ לשנה
החיסכון שלך לשנה בש"ח 0
X